Author: admin

 • Schulden

  Er wil nog wel eens ruzie ontstaan over de kosten van de uitvaart en dan met name over de vraag wie de kosten gaat betalen. Wat kan daar in juridische zin over gezegd worden? …

  meer
 • legitieme portie

  Het berekenen van de legitieme portie leidt in de praktijk nog wel eens tot conflicten. Alhoewel de wettelijke systematiek helder is, zijn er vragen waarop de wettekst geen duidelijk antwoord geeft. De vraag bijvoorbeeld welke stukken allemaal aan de legitimaris verstrekt moet worden, leidt nog steeds tot nieuwe jurisprudentie. Maar ook de waardering van de goederen van de nalatenschap is voor veel partijen reden om …

  meer
 • Aanvaarding

  We schetsen de volgende situatie. Vader heeft de Nederlandse nationaliteit en woont in het buitenland. Vader overlijdt in het buitenland en heeft geen testament. Zijn minderjarig kind woont in Nederland. De nalatenschap van vader is negatief. De moeder van het minderjarig kind vraagt zich af hoe zij de nalatenschap van vader namens de minderjarige kan verwerpen. Welk recht is van toepassing? Om antwoord te kunnen …

  meer
 • erfenis

  Na het overlijden van een persoon moet diens nalatenschap worden afgewikkeld. Maar wanneer vindt na het overlijden de uitbetaling van de erfenis plaats? Dat is een vraag die juridisch gezien veel andere vragen oproept. Duidelijk zal namelijk moeten zijn of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en of er iemand is benoemd tot executeur. En nog belangrijker is de vraag hoe de erfenis …

  meer
 • Schulden

  Voor schuldeisers is het niet altijd even makkelijk om hun vordering op een overleden persoon te incasseren. Wie kun je aanspreken en hoe kom je daarachter? Lees hier alles over vordering op overleden persoon. Allereerst geldt dat een vordering op een overleden persoon overgaat op de erfgenamen. We spreken dan juridisch over een overgang van schulden onder algemene titel. Van belang is dan vervolgens of …

  meer
 • erfenis verdeling

  Een vraag die wel eens wordt gesteld is of je verdeling van een erfenis kan tegenhouden. Er kunnen verschillende redenen zijn om een verdeling tegen te houden. Misschien is er sprake van woning die door een bestemmingswijziging meer waard gaat worden. Of er is nog een andere woonruimte gevonden voor een kind die in de ouderlijke woning woont. Verder is het mogelijk dat een bepaalde …

  meer
 • Testament

  Een testamentaire last is een verplichting die bij testament wordt opgelegd. Het niet uitvoeren van de last door degene die met de last is bezwaard, kan tot gevolg hebben dat diens erfdeel vervallen wordt verklaard. In de jurisprudentie zijn gevallen te vinden van bijzondere lasten, zoals bijvoorbeeld de last tot instandhouding van een hondenbegraafplaats. Erflaatster had in haar testament de last opgelegd dat een gedeelte …

  meer
 • verklaring van erfrecht

  De verklaring van erfrecht is een belangrijk document om een erfenis te kunnen afwikkelen. Zo wordt er bijvoorbeeld vrijwel altijd door de bank om een verklaring van erfrecht gevraagd alvorens de banksaldi worden vrijgegeven. De verklaring van erfrecht geeft namelijk duidelijkheid over wie de erfgenamen zijn en wie het beheer voert over de nalatenschap. Omdat het om een notariële akte gaat, mogen derden er op …

  meer
 • Vereffening

  Na beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap door één van de erfgenamen dient de nalatenschap te worden vereffend. Vereffening is een proces waarbij – kortweg gezegd – de goederen van de nalatenschap worden verkocht en met de opbrengst de schuldeisers worden betaald. Net als bij faillissement dient dan een uitdeling aan schuldeisers in een bepaalde volgorde plaats te vinden. De wet bepaalt welke regels er gelden …

  meer
 • Testament

  De dame in kwestie was oud en wat slechthorend maar charmant, zeer goed van de tongriem gesneden, boordevol anekdotes, die met veel gevoel voor humor werden verteld. Ze leek ook een zeer sterke eigen wil te hebben. Het leek dan ook dat haar testament aanvechten zinloos zou zijn. De dame in kwestie leed echter al geruime tijd aan een geestelijke stoornis. Er waren psychiatrische problemen …

  meer