Author: admin

 • Testament

  Een testamentaire last is een verplichting die bij testament wordt opgelegd. Het niet uitvoeren van de last door degene die met de last is bezwaard, kan tot gevolg hebben dat diens erfdeel vervallen wordt verklaard. In de jurisprudentie zijn gevallen te vinden van bijzondere lasten, zoals bijvoorbeeld de last tot instandhouding van een hondenbegraafplaats. Erflaatster had in haar testament de last opgelegd dat een gedeelte …

  meer
 • verklaring van erfrecht

  De verklaring van erfrecht is een belangrijk document om een erfenis te kunnen afwikkelen. Zo wordt er bijvoorbeeld vrijwel altijd door de bank om een verklaring van erfrecht gevraagd alvorens de banksaldi worden vrijgegeven. De verklaring van erfrecht geeft namelijk duidelijkheid over wie de erfgenamen zijn en wie het beheer voert over de nalatenschap. Omdat het om een notariële akte gaat, mogen derden er op …

  meer
 • Vereffening

  Na beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap door één van de erfgenamen dient de nalatenschap te worden vereffend. Vereffening is een proces waarbij – kortweg gezegd – de goederen van de nalatenschap worden verkocht en met de opbrengst de schuldeisers worden betaald. Net als bij faillissement dient dan een uitdeling aan schuldeisers in een bepaalde volgorde plaats te vinden. De wet bepaalt welke regels er gelden …

  meer
 • Testament

  De dame in kwestie was oud en wat slechthorend maar charmant, zeer goed van de tongriem gesneden, boordevol anekdotes, die met veel gevoel voor humor werden verteld. Ze leek ook een zeer sterke eigen wil te hebben. Het leek dan ook dat haar testament aanvechten zinloos zou zijn. De dame in kwestie leed echter al geruime tijd aan een geestelijke stoornis. Er waren psychiatrische problemen …

  meer
 • vaderschap_erfgenaam

  Het antwoord op de vraag of een dominee of een pastoor kan erven, is in beginsel positief. Ja, een dominee of een pastoor kunnen als erfgenaam (of op andere wijze) tot een nalatenschap worden geroepen. Toch kan in een bepaald geval een beroep worden gedaan op de vernietigbaarheid van de erfstelling. De wet bepaalt het volgende: “(…) geestelijk verzorgers die hem gedurende die ziekte hebben …

  meer
 • Kindsdeel

  Erfrechtelijke termen zorgen nogal eens voor verwarring. Zo wordt er over ‘kindsdelen’ gesproken en over de ‘wettelijke verdeling’, over ‘versterferfdelen’, over de ‘legitieme portie’ en over de ‘legitimaire aanspraak’. Voor een leek is lang niet altijd duidelijk wat er nu precies wordt bedoeld. Maar dat geldt net zo goed voor juristen. In dit artikel zal de term ‘wettelijk erfdeel’ worden uitgelegd. Als gesproken wordt over …

  meer
 • erfenis verdeling

  Als erfgenamen heb je over en weer de plicht om elkaar te informeren over de omvang van de nalatenschap. Als je in de woning van erflater bijvoorbeeld contanten aantreft, dan dien je dat te melden aan de andere erfgenamen. Doe je dat niet, althans niet tijdig, dan verbeur je jouw aandeel in dat goed aan de andere erfgenamen. Maar wat moet je doen als je …

  meer
 • Vereffening

  Als een nalatenschap door een van de erfgenamen beneficiair is aanvaard, dan moet de nalatenschap doorgaans worden vereffend. De aanwezige goederen worden dan verkocht voor zover dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Als de schulden de activa van de nalatenschap overstijgen, zullen de schulden (net als bij een faillissement) in een bepaalde rangorde voldaan moeten worden. Met de vereffening van …

  meer
 • Schenking

  Ben je als erfgenaam verplicht om andere erfgenamen te informeren over schenkingen die je van erflater tijdens diens leven hebt gekregen? Een uitspraak van het Hof Den Haag geeft aan dat het zeer verstandig is om daar goed over na te denken. Want als de schenking geen schenking blijkt te zijn, dan zou het kunnen zijn dat je hele bedrag van de zogenaamde schenking aan …

  meer
 • Procederen

  Een vraag die zich af en toe in de praktijk voordoet is of de executeur de bevoegdheid heeft om te procederen. Om die vraag te kunnen beantwoorden zal altijd als eerste in het testament gekeken moeten worden. De bevoegdheid tot procederen kan door erflater namelijk zijn uitgesloten. In de meeste gevallen wordt in een testament de executeur de bevoegdheid tot beheer van de nalatenschap zij …

  meer