Author: admin

 • Vereffening

  Als een nalatenschap door een van de erfgenamen beneficiair is aanvaard, dan moet de nalatenschap doorgaans worden vereffend. De aanwezige goederen worden dan verkocht voor zover dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Als de schulden de activa van de nalatenschap overstijgen, zullen de schulden (net als bij een faillissement) in een bepaalde rangorde voldaan moeten worden. Met de vereffening van …

  meer
 • Schenking

  Ben je als erfgenaam verplicht om andere erfgenamen te informeren over schenkingen die je van erflater tijdens diens leven hebt gekregen? Een uitspraak van het Hof Den Haag geeft aan dat het zeer verstandig is om daar goed over na te denken. Want als de schenking geen schenking blijkt te zijn, dan zou het kunnen zijn dat je hele bedrag van de zogenaamde schenking aan …

  meer
 • Procederen

  Een vraag die zich af en toe in de praktijk voordoet is of de executeur de bevoegdheid heeft om te procederen. Om die vraag te kunnen beantwoorden zal altijd als eerste in het testament gekeken moeten worden. De bevoegdheid tot procederen kan door erflater namelijk zijn uitgesloten. In de meeste gevallen wordt in een testament de executeur de bevoegdheid tot beheer van de nalatenschap zij …

  meer
 • Legaat

  Bij het opstellen van een testament wordt door de notaris – als het goed is – ook de fiscale kant van vererving besproken. Gekeken wordt dan veelal hoe de wensen van de testeerder zo fiscaal gunstig mogelijk vormgegeven kunnen worden. In dat kader is ook de ‘ik-opa-clausule’ in het leven geroepen. Het is een bepaling die er toe dient om dubbele heffing van erfbelasting te …

  meer
 • Testament

  De wet onderscheidt 4 wilsrechten. De eerste twee wilsrechten (1 en 2) zien op de situatie dat de langstlevende ouder hertrouwd of na hertrouw overlijdt. In die gevallen kunnen de kinderen om overdracht van goederen verzoeken, zulks ter voldoening van hun niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder wegens het vooroverlijden van de eerst overleden ouder. Een ander wilsrecht (3) ziet op de situatie dat de …

  meer
 • Kindsdeel

  Als de wettelijke verdeling van toepassing is (of de ouderlijke boedelverdeling) dan wil het nog wel eens gebeuren dat de erfgenamen niet overgaan tot vaststelling van de niet-opeisbare vorderingen. Wellicht staan familieverhoudingen daaraan in de weg. De wet geeft een kind echter wel het recht om in zo’n situatie een boedelbeschrijving te verlangen van de langstlevende ouder. Evenzo kan door hem aan de kantonrechter worden …

  meer
 • woning

  Het is mogelijk dat bij testament het recht van gebruik en bewoning van een woning wordt toegekend aan een persoon. Een dergelijke testamentaire beschikking wordt een legaat genoemd. Maar is het altijd wel zo aantrekkelijk om zo’n legaat te aanvaarden? Op het recht van gebruik en bewoning zijn namelijk de wettelijke bepalingen van vruchtgebruik van toepassing. Daardoor is de legataris die het recht van gebruik …

  meer
 • erfgenaam

  Het buitenechtelijk kind (niet-erkende ) kan het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen. Het kind zal dan moeten aantonen dat de vermeende vader de verwekker van het kind is of dat deze als de levensgezel van de moeder heeft ingestemd hebben met een daad die de verwekking tot gevolg heeft gehad. Door de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ontstaan er erfrechtelijke aanspraken. Op grond van het versterferfrecht …

  meer
 • Schulden

  Voor 2003 zijn er veel testamenten gemaakt waarin een ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. Vanaf 1 januari 2003 geldt echter het nieuwe erfrecht. In het nieuwe erfrecht kennen we de wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling lijkt hetzelfde te zijn als de ouderlijke boedelverdeling. Er is echter een belangrijk verschil. Dat verschil komt tot uitdrukking in het antwoord op de vraag wie de schulden van de nalatenschap …

  meer
 • Begrafenis

  Als er geen nabestaanden zijn die voor de begrafenis van de overledene zorgen, draagt de gemeente daarvoor zorg. De gemeente zal in zo’n geval proberen de begrafeniskosten te verhalen op de nabestaanden. In de wet is aan de gemeente een zelfstandig verhaalsrecht gegeven. De betreffende wetsbepaling luidt als volgt: “De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt, daaronder begrepen lijken …

  meer