admin

admin

Testamentaire last: de hondenbegraafplaats

Testament header | erfrechtonline.nl

Een testamentaire last is een verplichting die bij testament wordt opgelegd. Het niet uitvoeren van de last door degene die met de last is bezwaard, kan tot gevolg hebben dat diens erfdeel vervallen wordt verklaard. In de jurisprudentie zijn gevallen…

De informatieverplichting van de notaris

Informatie header | erfrechtonline.nl

De verklaring van erfrecht is een belangrijk document om een erfenis te kunnen afwikkelen. Zo wordt er bijvoorbeeld vrijwel altijd door de bank om een verklaring van erfrecht gevraagd alvorens de banksaldi worden vrijgegeven. De verklaring van erfrecht geeft namelijk…

Verzoek ontheffing vereffeningsplicht blijft eenvoudig

Vereffening header | erfrechtonline.nl

Na beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap door één van de erfgenamen dient de nalatenschap te worden vereffend. Vereffening is een proces waarbij – kortweg gezegd – de goederen van de nalatenschap worden verkocht en met de opbrengst de schuldeisers worden…

Testament aanvechten?

Testament header | erfrechtonline.nl

De dame in kwestie was oud en wat slechthorend maar charmant, zeer goed van de tongriem gesneden, boordevol anekdotes, die met veel gevoel voor humor werden verteld. Ze leek ook een zeer sterke eigen wil te hebben. Het leek dan…

Kan een dominee of pastoor erven?

Erfgenaam header | erfrechtonline.nl

Het antwoord op de vraag of een dominee of een pastoor kan erven, is in beginsel positief. Ja, een dominee of een pastoor kunnen als erfgenaam (of op andere wijze) tot een nalatenschap worden geroepen. Toch kan in een bepaald…

Wat is een ‘wettelijk erfdeel’?

Kindsdeel header | erfrechtonline.nl

Erfrechtelijke termen zorgen nogal eens voor verwarring. Zo wordt er over ‘kindsdelen’ gesproken en over de ‘wettelijke verdeling’, over ‘versterferfdelen’, over de ‘legitieme portie’ en over de ‘legitimaire aanspraak’. Voor een leek is lang niet altijd duidelijk wat er nu…

Het verzwijgen van goederen

Verdeling header | erfrechtonline.nl

Als erfgenamen heb je over en weer de plicht om elkaar te informeren over de omvang van de nalatenschap. Als je in de woning van erflater bijvoorbeeld contanten aantreft, dan dien je dat te melden aan de andere erfgenamen. Doe…

Rangorde van schulden: vereffeningskosten

Vereffening header | erfrechtonline.nl

Als een nalatenschap door een van de erfgenamen beneficiair is aanvaard, dan moet de nalatenschap doorgaans worden vereffend. De aanwezige goederen worden dan verkocht voor zover dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Als de schulden…

Het verzwijgen van een schenking

Schenking header | erfrechtonline.nl

Ben je als erfgenaam verplicht om andere erfgenamen te informeren over schenkingen die je van erflater tijdens diens leven hebt gekregen? Een uitspraak van het Hof Den Haag geeft aan dat het zeer verstandig is om daar goed over na…

Mag de executeur procederen?

Procederen | erfrechtonline.nl

Een vraag die zich af en toe in de praktijk voordoet is of de executeur de bevoegdheid heeft om te procederen. Om die vraag te kunnen beantwoorden zal altijd als eerste in het testament gekeken moeten worden. De bevoegdheid tot…

De ik-opa-clausule: last of legaat?

Legaat | erfrechtonline.nl

Bij het opstellen van een testament wordt door de notaris – als het goed is – ook de fiscale kant van vererving besproken. Gekeken wordt dan veelal hoe de wensen van de testeerder zo fiscaal gunstig mogelijk vormgegeven kunnen worden.…

Uitleg van het testament: wilsrechten

Testament | erfrechtonline.nl

De wet onderscheidt 4 wilsrechten. De eerste twee wilsrechten (1 en 2) zien op de situatie dat de langstlevende ouder hertrouwd of na hertrouw overlijdt. In die gevallen kunnen de kinderen om overdracht van goederen verzoeken, zulks ter voldoening van…