admin

admin

Het vaststellen van de niet-opeisbare vordering

Kindsdeel | erfrechtonline.nl

Als de wettelijke verdeling van toepassing is (of de ouderlijke boedelverdeling) dan wil het nog wel eens gebeuren dat de erfgenamen niet overgaan tot vaststelling van de niet-opeisbare vorderingen. Wellicht staan familieverhoudingen daaraan in de weg. De wet geeft een…

Recht van gebruik en bewoning van een woning

woning | erfrechtonline.nl

Het is mogelijk dat bij testament het recht van gebruik en bewoning van een woning wordt toegekend aan een persoon. Een dergelijke testamentaire beschikking wordt een legaat genoemd. Maar is het altijd wel zo aantrekkelijk om zo’n legaat te aanvaarden?…

Een buitenechtelijk kind – niet erkend –

erfgenaam | erfrechtonline.nl

Het buitenechtelijk kind (niet-erkende ) kan het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen. Het kind zal dan moeten aantonen dat de vermeende vader de verwekker van het kind is of dat deze als de levensgezel van de moeder heeft ingestemd hebben met…

Ouderlijke boedelverdeling en aansprakelijkheid

Schulden | erfrechtonline.nl

Voor 2003 zijn er veel testamenten gemaakt waarin een ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. Vanaf 1 januari 2003 geldt echter het nieuwe erfrecht. In het nieuwe erfrecht kennen we de wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling lijkt hetzelfde te zijn als de…

Verhaal van de gemeente van de begrafeniskosten

Begrafenis | erfrechtonline.nl

Als er geen nabestaanden zijn die voor de begrafenis van de overledene zorgen, draagt de gemeente daarvoor zorg. De gemeente zal in zo’n geval proberen de begrafeniskosten te verhalen op de nabestaanden. In de wet is aan de gemeente een…

Begrafenis regelen na een zuivere aanvaarding?

Aanvaarding | erfrechtonline.nl

Er is al veel geschreven over een uitspraak van de Hoge Raad waarin werd geoordeeld dat het betalen van een etentje met nalatenschapsgelden op de sterfdag van erflater geen daad van zuivere aanvaarding is. Een aantal schrijvers doet dat nogal…

De executeur en de voldoening van legaten

Legaat | erfrechtonline.nl

Het is de plicht van de executeur om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Omdat een legaat een schuld van de nalatenschap is, moet de executeur niet alleen een legataris in kennis stellen van een legaat, maar ook overgaan…

Beneficiair aanvaarden na zuiver aanvaarden

Aanvaarding | erfrechtonline.nl

Een erfgenaam die een nalatenschap zuiver aanvaard loopt het risico dat de schulden hoger zijn dan de opbrengsten, zodat hij moet betalen in plaats van te ontvangen. Het wil nog wel eens voorkomen dat een erfgenaam die een nalatenschap zuiver…

De levensverzekering

Verzekering | erfrechtonline.nl

Valt een uitkering levensverzekering in de nalatenschap? Het lijkt soms te mooi om waar te zijn. Een erfenis met daarin een woning, een beperkte hypothecaire geldschuld en een polis levensverzekering die een aanzienlijke waarde heeft. Je zou denken: we nemen de waarde…

De begrafenis-executeur zijn verantwoordelijkheden

Executeur | erfrechtonline.nl

Op 13 januari 2015 deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een zaak waarin het handelen van een begrafenis-executeur centraal stond. Het volgende lijkt aan de hand te zijn geweest. Erflater had bij testament een executeur benoemd die onder andere…

De legitieme portie en schenking

Onterfd header | erfrechtonline.nl

Op 15 februari 2015 wees de rechtbank Overijssel een vonnis waarin het volgende speelde. Erflater overleed met achterlating van 4 kinderen. Kort na overlijden maken 3 kinderen (A, B en C) een afspraak over de verdeling. B beheerde met volmacht…