Mr. J. Markus

by

Mr. J. Markus is sinds 2021 verbonden aan De Bakker Advocaten & Erfrechtspecialisten. Hij heeft in 2018 zijn master ‘Economics of Management and Organisation’ afgerond en in 2019 zijn master ‘Ondernemingsrecht’, beiden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na afronding van deze masters is mr. J. Markus aan de slag gegaan als  bedrijfsjurist.

Mr. J. Markus is nu werkzaam in de erfrechtpraktijk waar hij u op elk terrein van het erfrecht kan bijstaan. Door zijn kennis van het ondernemingsrecht, fusies, reorganisaties en insolventieprocessen, alsook het jaarrekeningenrecht, legt hij zich in de erfrechtpraktijk in het bijzonder toe op de vererving van ondernemingen en het liquideren daarvan.