De heer P.C. van Wijk

Office Manager / Paralegal Mevrouw S.A. Verweij-Toet | erfrechtonline.nl

Juridisch medewerker

De heer P.C. (Pieter) van Wijk studeert Rechtsgeleerdheid en hoopt in 2025 zijn studie af te ronden om daarna beëdigd te worden tot advocaat. Pieter is een echte denker en volstaat niet met te gemakkelijke antwoorden. Het gaat bij hem ook niet om de letter van de wet, maar om de geest van de wet. Wat is recht en hoe zorg je er voor dat een rechtszoekende ook daadwerkelijk zijn recht krijgt? Er wordt nog wel eens gezegd ‘recht hebben is niet hetzelfde als recht krijgen‘. Maar dat is voor Pieter dus te gemakkelijk. De wet dient immers de mens en niet andersom. Als in een specifieke situatie een rechtsregel onrechtvaardig lijkt uit te pakken, dan duikt Pieter al snel de wetsgeschiedenis in om te kijken wat de wetgever destijds nu eigenlijk precies heeft willen regelen in de wet. En vaak geeft de bedoeling van de wetgever dan in zo’n geval een andere kijk op de rechtsregel, waardoor die regel op zodanige manier toegepast kan worden dat er toch sprake is van een rechtvaardige uitkomst.

Pieter verricht op het kantoor vanuit zijn functie van juridisch medewerker diverse ondersteunende werkzaamheden. Onder meer ondersteunt hij de advocaten bij het opstellen van processtukken en bij het doen van jurisprudentie en literatuuronderzoek.