Erfrecht advocaat Den Haag

by

Bent u op zoek naar een erfrecht advocaat in Den Haag, gespecialiseerd in erfrecht. Dan bent u bij De Bakker Advocaat & Erfrechtspecialist aan het juist adres.

Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van een overledene op diens erfgenamen. Het erfrecht is een ingewikkeld rechtsgebied waarbij de afwikkeling van een nalatenschap soms lange tijd in beslag kan nemen. Het kan daarom verstandig zijn om hierbij hulp in te roepen van een erfrecht advocaat in Den Haag.

Bij de afwikkeling van een nalatenschap kunnen de spanningen soms hoog oplopen. Hierbij kan de confrontatie met familieleden bij de afwikkeling van een nalatenschap soms zeer pijnlijk zijn.

Op grond van de wet

Op grond van de wet en op grond van een testament kan iemand erfgenaam zijn.
Of een erflater een testament heeft gemaakt, kan nagegaan worden bij het Centraal Testamentenregister. Een kind dat is onterfd, kan aanspraak maken op zijn legitieme portie. Er kan sprake van zijn dat een aantal personen onwaardig zijn om te erven. Deze personen kunnen geen enkele aanspraak maken op de erfenis. De wet noemt 5 gevallen van onwaardigheid. Er kan echter sprake zijn van vergeving door erflater. In dat geval komt de onwaardigheid te vervallen.

Nalatenschap en schulden

Het begrip schulden van de nalatenschap is een zeer breed begrip. Hieronder vallen namelijk niet alleen de nog openstaande rekeningen en niet afgeloste leningen van erflater, maar ook bijvoorbeeld een vordering uit hoofde van de legitieme portie. De wet bepaalt ook in welke volgorde de schulden voldaan moeten worden.

Erfrechtelijke bevoegdheden

Voor het overlijden van een erflater kunnen in beginsel geen afspraken worden gemaakt die zijn erfrechtelijke bevoegdheden beperken. Het is wel mogelijk om voor het overlijden van erflater afspraken te maken over bepaalde goederen van erflater. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een verblijvingsbeding.

De Bakker – erfrechtspecialist & erfrecht advocaat in Den Haag

Mr. A.C. de Bakker verleent rechtsbijstand in (de omgeving) Den Haag aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Als erfrechtspecialist heeft mr. A.C. de Bakker onder andere uitgebreide ervaring over de verdeling van een erfenis, over de berekening van het kindsdeel, over het beroep op de legitieme portie, over de (erfrechtelijke) overgang van de onderneming en met andere aan het erfrecht gerelateerde rechtszaken.

Het is niet alleen de ervaring, maar ook de grondige dossier- en wetskennis en de zorgvuldige analyses, die de ingrediënten zijn van de professionele juridische bijstand van mr. A.C. de Bakker.

De afwikkeling van erfrecht kan een ingewikkelde en emotionele gebeurtenis zijn. Het is dan ook raadzaam om een adviesgesprek bij de erfrecht advocaat aan te vragen. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan direct contact op met de erfrecht advocaat Den Haag.

erfrecht advocaat in den haag