Erfrecht advocaat Rotterdam

by

Bent u op zoek naar een erfrecht advocaat in Rotterdam, gespecialiseerd in erfrecht? Dan bent u bij De Bakker Advocaat & Erfrechtspecialist aan het juiste adres.

Erfrecht advocaat Rotterdam inschakelen

Het erfrecht is een rechtsgebied waarmee iedereen vroeg of laat te maken krijgt. Bij het overlijden van erflater treedt namelijk het erfrecht in werking en moet er op korte termijn tal van beslissingen worden genomen. Zo moet de nalatenschap worden aanvaard, of worden verworpen of beneficiair aanvaard worden en moeten rechten veilig worden gesteld. Vervolgens kunnen bij de afwikkeling van de nalatenschap veel vragen zijn.

Maak ik aanspraak op een erfenis?

Op grond van de wet en op grond van een testament kan iemand erfgenaam zijn. Of een erflater een testament heeft gemaakt, kan nagegaan worden bij het Centraal Testamentenregister. Een kind dat is onterfd, kan aanspraak maken op zijn legitieme portie. Er kan sprake van zijn dat een aantal personen onwaardig zijn om te erven. Deze personen kunnen geen enkele aanspraak maken op de erfenis. De wet noemt 5 gevallen van onwaardigheid. Er kan echter sprake zijn van vergeving door erflater. In dat geval komt de onwaardigheid te vervallen.

Nalatenschap en openstaande rekeningen

Het begrip schulden van de nalatenschap is een zeer breed begrip. Hieronder vallen namelijk niet alleen de nog openstaande rekeningen en niet afgeloste leningen van erflater, maar ook bijvoorbeeld een vordering uit hoofde van de legitieme portie. De wet bepaalt ook in welke volgorde de schulden voldaan moeten worden.

Erfrechtelijke bevoegdheden beperken

Voor het overlijden van een erflater kunnen in beginsel geen afspraken worden gemaakt die zijn erfrechtelijke bevoegdheden beperken. Het is wel mogelijk om voor het overlijden van erflater afspraken te maken over bepaalde goederen van erflater. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een verblijvingsbeding.

Dossier- en wetskennis erfrecht

Het is niet alleen de ervaring, maar ook de grondige dossier- en wetskennis en de zorgvuldige analyses, die de ingrediënten zijn van de professionele juridische bijstand van mr. A.C. de Bakker.

Afspraak op kantoor of bij u thuis

Mr. A.C. de Bakker verleent rechtsbijstand in (de omgeving) Rotterdam aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Als erfrechtspecialist heeft mr. A.C. de Bakker onder andere uitgebreide ervaring over de verdeling van een erfenis, over de berekening van het kindsdeel, over het beroep op de legitieme portie, over de (erfrechtelijke) overgang van de onderneming en met andere aan het erfrecht gerelateerde rechtszaken.

De afwikkeling van erfrecht kan een ingewikkelde en emotionele gebeurtenis zijn. Het is dan ook raadzaam om een adviesgesprek bij de erfrecht advocaat aan te vragen. U kunt uw probleem bespreken met mr. A.C. de Bakker in uw eigen omgeving. Mr. A.C. de Bakker komt namelijk gewoon bij u thuis. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan direct contact op met de erfrecht advocaat in Rotterdam.