Uw Vereffenaar B.V.

De Bakker Advocaten & Erfrechtspecialisten voert sinds 1 juni 2022 de vereffeningswerkzaamheden uit in de nalatenschappen waarin Uw Vereffenaar B.V. tot vereffenaar is benoemd. Indien u een vraag heeft over een nalatenschap waarin Uw Vereffenaar B.V. tot vereffenaar is benoemd, kunt u contact met ons opnemen.

De nalatenschappen waarin Uw Vereffenaar B.V. tot vereffenaar is benoemd, worden nog wel formeel voor rekening en risico van Uw Vereffenaar B.V. uitgevoerd.