Advocaat erfrecht in Utrecht nodig?

by

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor in (de omgeving) Utrecht die gespecialiseerd is in erfrecht? Dan bent u bij De Bakker Advocaat & Erfrechtspecialist aan het juiste adres.

Wanneer een familielid of een dierbare overlijdt krijgt u te maken met het erfrecht. Als de financiële en emotionele belangen groot zijn, ontstaan er vaak problemen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Een advocaat, erfrechtspecialist kan een grote rol spelen bij het afhandelen van de nalatenschap.

Erfgenaam

Op grond van de wet en op grond van een testament kan iemand erfgenaam zijn.
Of een erflater een testament heeft gemaakt, kan nagegaan worden bij het Centraal Testamentenregister. Een kind dat is onterfd, kan aanspraak maken op zijn legitieme portie. Er kan sprake van zijn dat een aantal personen onwaardig zijn om te erven. Deze personen kunnen geen enkele aanspraak maken op de erfenis. De wet noemt 5 gevallen van onwaardigheid. Er kan echter sprake zijn van vergeving door erflater. In dat geval komt de onwaardigheid te vervallen.

Schulden van de nalatenschap

Het begrip schulden van de nalatenschap is een zeer breed begrip. Hieronder vallen namelijk niet alleen de nog openstaande rekeningen en niet afgeloste leningen van erflater, maar ook bijvoorbeeld een vordering uit hoofde van de legitieme portie. De wet bepaalt ook in welke volgorde de schulden voldaan moeten worden.

Erflater afspraken

Voor het overlijden van een erflater kunnen in beginsel geen afspraken worden gemaakt die zijn erfrechtelijke bevoegdheden beperken. Het is wel mogelijk om voor het overlijden van erflater afspraken te maken over bepaalde goederen van erflater. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een verblijvingsbeding.

De Bakker Advocaat & Erfrechtspecialist – Utrecht

Mr. A.C. de Bakker verleent rechtsbijstand in (de omgeving) Utrecht aan erfgenamen, executeurs, testamentair bewindvoerders, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen.

Als erfrechtspecialist heeft mr. A.C. de Bakker onder andere uitgebreide ervaring over de verdeling van een erfenis, over de berekening van het kindsdeel, over het beroep op de legitieme portie, over de (erfrechtelijke) overgang van de onderneming en met andere aan het erfrecht gerelateerde rechtszaken.

Het is niet alleen de ervaring, maar ook de grondige dossier- en wetskennis en de zorgvuldige analyses, die de ingrediënten zijn van de professionele juridische bijstand van mr. A.C. de Bakker.

Picture voor CTA