Kosten benoeming vereffenaar

Als u een vereffenaar wilt laten benoemen door de rechter, zult u een advocaat moeten inschakelen. Want het is verplicht om het verzoekschrift tot benoeming van een vereffenaar met tussenkomst van een advocaat in te dienen. De reden daarvan is dat de advocaat kan beoordelen of het verzoek voldoende kans van slagen heeft. Ook kan de advocaat kijken of er misschien andere mogelijkheden zijn om tot oplossing van het probleem te komen. In een aantal gevallen zijn er namelijk betere oplossingen voorhanden. Veel problemen zien namelijk op de verdeling van de nalatenschap. Omdat de vereffenaar de verdeling van de nalatenschap niet zelf kan vaststellen, is het dus maar de vraag of het zin heeft om een vereffenaar te laten benoemen. 

Als de advocaat van mening is dat de benoeming van een vereffenaar wel zin heeft en het verzoek daartoe voldoende kans van slagen heeft, kan hij het verzoekschrift voor u indienen. Maar wat kost het voeren van zo’n procedure? Hieronder worden verschillende situaties besproken. 

Verschillende situaties

Situatie 1: alle betrokken partijen (erfgenamen, executeur en eventuele andere belanghebbenden) kunnen instemmen met de benoeming van een vereffenaar.

In dit geval kan de procedure tot benoeming van een vereffenaar worden gevoerd voor een vast bedrag aan honorarium van € 750,- exclusief 21% btw. Het griffierecht dat de rechtbank in rekening bedraagt € 314,-.

Situatie 2: er zijn betrokken partijen (erfgenamen, executeur en eventuele andere belanghebbenden) die zich (vermoedelijk) zullen verzetten tegen de benoeming van een vereffenaar.

De procedure zal gecompliceerder zijn en het verzoek zal door de rechtbank op een zitting worden behandeld. In dit geval kan geen vaste prijsafspraak worden gemaakt en geldt er een uurtarief van € 230,- exclusief 21% btw. Het griffierecht dat de rechtbank in rekening bedraagt € 314,-.

Toevoeging: indien de aanvrager in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kan de procedure tot benoeming van een vereffenaar (zowel in situatie 1 als in situatie 2) op grond daarvan worden gevoerd. Aanvrager is alsdan alleen een eigen bijdrage van minimaal € 203,- verschuldigd aan de advocaat en een verlaagd bedrag aan griffierecht van € 86,-. Meer informatie is te vinden op www.rechtsbijstand.nl.   

Betaling

Het honorarium en de kosten worden bij de aanvrager in rekening gebracht als opdrachtgever. Op het moment dat een vereffenaar is benoemd, kunnen de gemaakte kosten ter verificatie worden indienen bij de vereffenaar. De vereffenaar zal dan beoordelen of de kosten als boedelkosten uit de nalatenschap vergoed kunnen worden aan de aanvrager. Dat is niet altijd het geval. Maar als de kosten redelijk zijn, dan kan de vereffenaar anders beslissen.