Executeur nodig?

Bent u op zoek naar een executeur die de nalatenschap voor u kan afwikkelen? Dan bent u bij ons kantoor aan het goede adres. Hieronder zal worden uitgelegd hoe een professional tot executeur benoemd kan worden.

Is de benoeming wel mogelijk?

Als de professional niet in het testament zelf is aangewezen als executeur, moet worden nagegaan of een benoeming van de  beoogde professional tot executeur wel mogelijk is. In het testament moet dan namelijk staan dat de aangewezen executeur een ander in zijn plaats kan stellen (al dan niet door middel van een notariële akte) of dat de kantonrechter een andere executeur kan benoemen als de bij testament aangewezen executeur zijn benoeming niet aanvaardt, wordt ontslagen of om een andere reden niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten. Als dit niet in het testament staat, kan de kantonrechter geen andere executeur benoemen. In dat geval is het wel misschien mogelijk om een vereffenaar te laten benoemen. 

Als u zelf executeur bent en behoefte hebt aan advies en bijstand van een professional, hoeft u niet persé die professional tot executeur te laten benoemen. Het is ook mogelijk om de professional als adviseur in te schakelen. 

Voordelen

Het voordeel van het laten benoemen van een professional tot executeur is dat de beheersmacht over de nalatenschap in handen van één persoon komt te rusten waardoor er adequaat naar een afwikkeling toegewerkt kan worden. Dat geldt temeer als die persoon een professional is die kennis van zaken heeft, praktische ervaring heeft en weet welke stappen er gezet moeten worden. 

Het voordeel is ook dat de kosten en het honorarium van de executeur ten laste komen van de nalatenschap en dat alle erfgenamen daarin bijdragen. 

Nadeel

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop de executeur zijn werkzaamheden uitvoert of vindt dat de kosten teveel oplopen, dan is het niet eenvoudig om de executeur uit zijn functie te zetten. Een ontslag kan namelijk alleen via een procedure bij de kantonrechter worden gerealiseerd. En de kantonrechter zal de executeur alleen ontslaan als daar voldoende reden voor is. 

Hoogte van het honorarium

In sommige gevallen regelt het testament tegen welk tarief de professionele executeur zijn werkzaamheden in rekening mag brengen bij de nalatenschap. Als er wordt gesproken in het testament over een ‘marktconform’ tarief of een ‘uurloon dat gebruikelijk is binnen de beroepsgroep’ is het natuurlijk te vraag hoe hoog dat tarief dan concreet is. De tarieven binnen de advocatuur en het notariaat liggen tussen de € 200,- en € 500,- per uur. Daar kun je dus alle kanten mee op. Veel zal ook afhangen van de vereiste expertise, de complexiteit van de nalatenschap en de efficiëntie waarmee de professional zijn werkzaamheden kan verrichten. Als het testament zelf niets regelt over de beloning van de (professionele) executeur, zal de kantonrechter de beloningsregeling moeten vaststellen. Het is wenselijk dat de kantonrechter dat direct doet bij de benoeming van de professional tot executeur.