Afwikkelen met een boedelvolmacht

Bent u op zoek naar een professional die de nalatenschap voor u kan afwikkelen? Dan bent u bij ons kantoor aan het goede adres. Een nalatenschap laten afwikkelen door een professional kan op verschillende manieren. Aan de professional kan bijvoorbeeld een boedelvolmacht worden verleend. Maar ook is het mogelijk om de professional tot executeur en wellicht ook tot afwikkelingsbewindvoerder te laten benoemen. En ten slotte is het mogelijk om een professional tot vereffenaar te laten benoemen. Hieronder zal worden uitgelegd wat het verlenen van een boedelvolmacht inhoudt.

Wat houdt een boedelvolmacht in?

Als erfgenaam kun je er voor kiezen om aan een professional een boedelvolmacht te verlenen. Dat houdt in dat aan de professional de bevoegdheid wordt gegeven om namens de erfgenaam de nalatenschap te beheren en over de goederen van de nalatenschap te beschikken. Dat betekent in veel gevallen dat de professional de goederen van de nalatenschap gaat verkopen, de aangifte erfbelasting zal verzorgen en zal aansturen op een algehele verdeling van de nalatenschap.

De erfgenaam kan afstemmen met de professional welke bevoegdheden hij aan de professional wil geven. En ook kan worden afgestemd of de erfgenaam zelf bepaalde zaken wil regelen. Want hoe meer werkzaamheden de professional verricht, hoe hoger het prijskaartje zal zijn. Een boedelvolmacht is vaak herroepelijk. Dat betekent dat de erfgenaam de boedelvolmacht kan herroepen als hij bijvoorbeeld ontevreden is over de manier waarop de professional de nalatenschap beheert en afwikkelt of als bijvoorbeeld de kosten teveel oplopen. 

Als u executeur bent, kunt u overigens ook een professional inschakelen om u te laten bijstaan bij de afwikkeling van de nalatenschap. 

De voordelen van een boedelvolmacht

Het voordeel van het verlenen van een boedelvolmacht aan een professional is dat er snel gestart kan worden met de afwikkeling van de nalatenschap. Er behoeft bijvoorbeeld niet eerst een procedure te worden gevoerd bij de rechter om tot benoeming van een executeur of vereffenaar te komen. En ook de kosten voor zo’n procedure kan de erfgenaam zich besparen. 

Een ander voordeel is dat u zelf kunt afstemmen met de professional tegen welke tarief hij zijn werkzaamheden verricht. Dat is vaak anders als de professional optreedt als executeur of als vereffenaar. In dat geval wordt het honorarium veelal door het testament geregeld of door de rechter vastgesteld. 

Een ander voordeel is dat, zoals hiervoor al werd gezegd, de boedelvolmacht herroepelijk is. Je kunt de opdracht en de boedelvolmacht intrekken. Het maakt daarbij niet uit om welke reden je dat doet. Dat is anders als een professional optreedt als executeur of vereffenaar. In zo’n geval zal de rechter moeten beslissen of er reden is om de professional te ontslaan. 

De nadelen van een boedelvolmacht

Als een erfgenaam een boedelvolmacht wil verlenen aan een professional, is het maar de vraag of de andere erfgenamen dat ook willen. Als de andere erfgenamen dat namelijk niet willen, dan zal de professional moeten samenwerken met die andere erfgenamen. De professional kan dan niet alleen het beheer voeren over de nalatenschap en bijvoorbeeld daaruit goederen verkopen. De praktijk leert dat een boedelvolmacht in zo’n geval veelal leidt tot strubbelingen en gedoe. 

Een ander nadeel is dat de erfgenaam die opdracht geeft aan een professional om namens hem de nalatenschap te beheren en af te wikkelen, zelf de kosten daarvan moet dragen. Dat geldt ook als hij de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard. Als alle erfgenamen bereid zijn een boedelvolmacht te verlenen aan dezelfde professional, kan natuurlijk afgesproken worden dat de kosten worden gedeeld en toch ten laste van de nalatenschap worden gebracht. Maar als de nalatenschap negatief is, zijn de kosten (waaronder begrepen het honorarium van de boedelgevolmachtigde) niet preferent. In veel gevallen leidt dat ertoe dat de volmachtgevers zelf de kosten moeten dragen vanuit hun eigen vermogen. Om dat te voorkomen kan aangestuurd worden op de benoeming van een professional tot vereffenaar.