Mevrouw J.J. Barendregt-de Vries

Office Manager / Paralegal Mevrouw S.A. Verweij-Toet | erfrechtonline.nl

Juridisch medewerker

Mevrouw J.J. (Rianne) Barendregt-de Vries heeft in 2021 haar HBO-studie Rechten afgerond. Inmiddels heeft zij ook haar Universitaire studie Rechtsgeleerdheid afgerond. Rianne schreef haar scriptie over wanneer en hoe een rechter een testament kan en mag uitleggen. Moet de rechter bijvoorbeeld uitgaan van de grammaticale betekenis van de tekst of moet hij ook op zoek gaan naar de bedoelingen van de erflater en daar in de beoordeling rekening mee houden? De Hoge Raad oordeelde in november 2023 in een specifieke zaak dat de rechter ook rekening moet houden met de bedoelingen van de erflater. Maar hoever gaat dat en hoe stel je vast wat de bedoelingen zijn geweest? En in hoeverre spelen feiten en omstandigheden een rol die hebben plaatsgevonden nadat het testament is gemaakt? Rianne is een ware expert op dit gebied. Verder houdt Rianne zich ook graag bezig met de positie van minderjarigen in het erfrecht.

Rianne verricht op het kantoor vanuit haar functie van juridisch medewerker diverse ondersteunende werkzaamheden. Onder meer ondersteunt zij de advocaten bij het opstellen van processtukken en bij het doen van jurisprudentie en literatuuronderzoek.