Mr. I. Jonker

Advocaat

Mr. I. (Iris) Jonker is na haar studie Rechtsgeleerdheid zelf gaan doceren. Maar uiteindelijk wilde zij meer. Ze wilde haar kennis toepassen in de praktijk en graag mensen helpen met het oplossen van conflicten. Uiteindelijk leidde de weg naar het erfrecht. Het erfrecht is namelijk een dynamisch rechtsgebied. Het vereist niet alleen gedegen kennis van recht, maar ook kennis over hoe mensen denken en handelen in conflicten. Want conflicten in het erfrecht zijn meestal niet alleen van juridische aard, maar hebben ook veelal een diepere (emotionele) laag. En dat is precies waar mr. Jonker goed in is, namelijk het leggen van een verbinding tussen de juridische abstractie en de feitelijke werkelijkheid. Mr. Jonker kan u dan ook op elk terrein binnen het erfrecht adviseren en bijstaan.

Mr. I. Jonker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: erfrecht.