Mr. A.C. de Bakker

Advocaat_AC_Bakker

(Cassatie)advocaat

Specialisme:

  • Cassatie
  • Erf(proces)recht
  • Vereffening
  • Erfrecht en onderneming
  • Internationaal erfrecht

Mr. A.C. de Bakker heeft in 2015 het kantoor De Bakker Advocaten & Erfrechtspecialisten opgericht. Sindsdien houdt hij zich nog uitsluitend bezig met het erfrecht. Omdat hij echter in de jaren daarvoor ook zaken heeft gedaan op het gebied van het ondernemingsrecht, het personen- en familierecht, het arbeidsrecht en zelfs het strafrecht, kan hij erfrechtelijke aangelegenheden moeiteloos in een breder perspectief zetten.

Mr. A.C. de Bakker kan als erfrechtspecialist u op elk terrein binnen het erfrecht adviseren en bijstaan.  Binnen het erfrecht houdt mr. A.C. de Bakker zich in het bijzonder met bezig de wettelijke vereffening van nalatenschappen, cassatie (procederen bij de Hoge Raad) en de afwikkeling van complexe nalatenschappen waarbij bijvoorbeeld ondernemingen een rol spelen of waarbij sprake is van een internationaal aspect.

Daarnaast wordt mr. A.C. de Bakker met regelmaat gevraagd als spreker op diverse bijeenkomsten en verzorgt hij workshops voor collega advocaten, notarissen, rechters en juristen.

Mr. A.C. de Bakker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: erfrecht en cassatie. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied erfrecht en op het rechtsgebied cassatie.

Mr. A.C. de Bakker is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) en van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA).

vereniging erfrecht advocaten nederland