Mag de executeur procederen?

Een vraag die zich af en toe in de praktijk voordoet is of de executeur de bevoegdheid heeft om te procederen. Om die vraag te kunnen beantwoorden zal altijd als eerste in het testament gekeken moeten worden. De bevoegdheid tot procederen kan door erflater namelijk zijn uitgesloten.

In de meeste gevallen wordt in een testament de executeur de bevoegdheid tot beheer van de nalatenschap zij gegeven.

Maar valt procederen dan onder het beheer van de nalatenschap? Die vraag wordt doorgaans positief beantwoord. Zo ook door de rechter van de rechtbank Rotterdam. In de betreffende zaak legt de rechter nog eens uit hoe dat juridisch in elkaar steekt.

Een executeur die de bevoegdheid tot beheer van de nalatenschap heeft gekregen, mag het beheer naar eigen inzicht voeren en de keuzes maken die hem ten behoeve van dat beheer geraden voorkomen. De executeur zal echter wel daarbij de zorg van een goede executeur moet betrachten.

Onder beheer van de nalatenschap zijn begrepen alle handelingen die voor de normale exploitatie van de goederen van de nalatenschap nodig zijn. Een vorderingsrecht is een goed van de nalatenschap en het uitwinnen daarvan (door middel van het voeren van een procedure) behoort dan ook tot de normale exploitatie daarvan. Dus ja, de executeur mag zonder volmacht van erfgenamen procederen.

Hiermee is echter nog niet gezegd dat de executeur de bevoegdheid tot procederen altijd heeft. Een tuchtprocedure inzake het handelen van de voormalig accountant van erflater zou misschien wel eens niet kunnen vallen onder het begrip ‘normale exploitatie’. Het bestaan van de bevoegdheid tot procederen zou dan ook in bepaalde gevallen niet aanwezig geacht kunnen worden.

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam is hier te lezen.

Meer informatie over de executeur is hier te vinden.