Artikelen

  • Procederen

    Op 26 november 2014 wees de rechtbank Rotterdam een vonnis waarbij de verliezende partij werd veroordeeld in de werkelijke proceskosten. Dit terwijl gewoonlijk de proceskosten worden begroot overeenkomstig een liquidatietarief waardoor in de praktijk de proceskostenveroordeling veelal lager is dan de werkelijk gemaakte kosten. Wat was de aanleiding voor de rechter om een werkelijke proceskostenveroordeling toe te wijzen? In de zaak werd door een curator …

    meer